Načítání...
 
Úvodní stránka

Image

Limberská časovka
2020

Nultý ročník silničního cyklistického závodu jednotlivců na 4km + dětské závody na kolech v mírném terénu mimo silnici.


Kdy: Neděle, 30. srpna 2020
Kde: Obec Pomezí u Poličky

Centrum závodu: sportovní areál u dolní ZŠ, Pomezí

Prezence: Neděle od 8 do 9.30

Přihlášky do hlavního závodu - silniční časovky

Hlavní závod je určen pouze pro účastníky od 13 let a výše (do 17 let nutno při prezenci odevzdat písemný souhlas rodiče/zákonného zástupce)
Registrace závodníků: on-line vyplňte přihlášku zde (do 26.8. 12.00 do půlnoci) nebo na místě v den závodu (o trochu vyšší startovné bez nároku na jídlo a pití v ceně po závodě)

Limit startujících v hlavním závodě je 60 závodníků!

Startovné

150 Kč pro registrované předem s platbou na účet 670100 - 2206848655 / 6210. Do zprávy pro příjemce napište své jméno, příjmení a kategorii, ve které startujete. Platbu je nutno provést tak, aby byla připsána na účet do půlnoci ve středu 26. do čtvrtka 27. srpna 2020. Poté přihlášky a platby pouze na místě při prezenci za 180 Kč. Děti do 12 let (včetně) startovné dobrovolné - přihlášky pouze na místě.

Startovné do hlavního závodu zaplacené předem zahrnuje:
startovní číslo, pořadatelskou službu, zdravotní službu, občerstvení v cíli, k dispozici šatna a sprchy, 1x jídlo a pití po závodě

Startovné do hlavního závodu zaplacené na místě zahrnuje:
startovní číslo, pořadatelskou službu, zdravotní službu, občerstvení v cíli, k dispozici šatna a sprchy

Kategorie

Hlavní závod silniční časovky startuje v následujících kategoriích:

 • Junioři 13 - 17 let (MJ)
 • Juniorky 13 - 17 let (ŽJ)
 • Muži 18 - 24 let (M18)
 • Ženy 18 - 24 let (Ž18)
 • Muži 25 - 34 let (M25)
 • Ženy 25 - 39 let (Ž25)
 • Muži 35 - 44 let (M35)
 • Ženy 40 a více let (Ž40+)
 • Muži 45 - 54 let (M45)
 • Muži 55 a více let (M55+)

Kategorii určuje rok narození!

Dětské kategorie

Dále startují následující dětské kategorie na okruhu v nedalekém okolí hřiště (nelze přihlásit online, přihlášku vyplní rodič/zák. zástupce až na místě při prezenci):

 • Chlapci 7 - 8 let (DK7)
 • Chlapci 9 - 10 let (DK9)
 • Chlapci 11 - 12 let (DK11)
 • Dívky 7 - 8 let (DH7)
 • Dívky 9 - 10 let (DH9)
 • Dívky 11 - 12 let (DH11)


Odrážedla a malá kola do 6 let (smíšené kategorie kluci + holky, nelze přihlásit online, přihlášku vyplní rodič/zák. zástupce až na místě při prezenci) podle průměru kol v palcích:

 • Odrážedla (DO)
 • 12" (D12P)
 • 16" (D16P)
 • 20" (D20P)
 • 24" (D24P)
 • Velikost (průměr předního kola) 26" a více bude zařazena na dětský okruh s kategorií DK7 nebo DH7

(v případě malého počtu závodníků mohou být kategorie sloučeny)

Začátek závodu

Start silniční časovky

10.00 (startuje se v minutových intervalech v pořadí podle startovního čísla přiděleného při prezenci)

Start odrážedel a malých kol do 6 let

Cca 10.30 - hromadný start podle kategorií (bude upřesněno)

Start dětského závodu

11.00 (startuje se v minutových intervalech v pořadí podle startovního čísla přiděleného při prezenci)

Závěr a vyhlášení výsledků

Odměněni budou tři nejrychlejší závodníci v každé kategorii.
Dětské kategorie - první tři medaile, všichni diplom, sladká odměna.
Vyhlášení proběhne v areálu sportoviště u ZŠ dolní cca do 14h.
Ukončení akce cca v 15 hodin (možnost zůstat na fotbal nebo posezení u kiosku 😉).

Předání cen je podmíněno osobní účastí závodníka (příp. zákonného zástupce) na vyhlášení výsledků.

Občerstvení zajištěno.

Ostatní propozice

Podmínky účasti v hlavním závodě: Amatérský závod v duchu fair-play. Silniční časovky se mohou na vlastní zodpovědnost zúčastnit osoby starší 18 let. Mladší (junioři) 13 - 17 let se mohou zúčastnit výhradně s písemným souhlasem rodiče/zákonného zástupce. Závod se koná za běžného silničního provozu (nedělního) s dohledem na silniční provoz v místech křížení komunikací. Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, musí dodržet trasu závodu, musí mít předepsaným způsobem připevněné startovní číslo a po celou dobu závodu musí mít na hlavě cyklistickou přilbu. Závodník smí použít výhradně své vlastní síly k pohybu (šlapání). Elektrokola či jiné úpravy pohonu jsou zakázány. Doprovod nezletilých povolen, ovšem pouze pokud pojede doprovod (rodič) bez čísla a po celou dobu v zákrytu až za závodníkem. Jízda vedle sebe, či tzv. v "háku" může být důvodem k diskvalifikaci! Doprovodná vozidla nejsou povolena! Závod se jede za každého počasí (s výjimkou extrémních živelných pohrom).

Trasy: Silniční časovka na 4km, převýšení 90m, povrch asfalt, start u hřiště, cíl na konci obce u odbočky na Radiměř.
Dětský okruh 1,75km, převýšení max 10m, povrch asfalt, chodník, zpevněná polní cesta, tráva, v závěru pump-track.
Odrážedla a malá kola pouze několik desítek metrů v blízkosti hřiště.
Mapy viz. stránka Trasy.

Prohlášení

Každý účastník (příp. zákonný zástupce účastníka) svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje a bere na vědomí, že:

- si přečetl propozice závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko
- musí mít po celou dobu závodu nasazenou cyklistickou přilbu
- závod se jede za běžného silničního provozu
- pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

Pořádá

Bike Race Sport Team Pomezí za podpory obce Pomezí
Ředitel závodu: Lukáš Mašek
Hlavní rozhodčí: Václav Ohlídal
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s organizací a pořadatelskou službou!

Podporují nás

Děkujeme za podporu: